𝟭, 𝟮𝟬𝟮 𝗸𝗮 𝗺𝗴𝗮 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿𝗰𝗮𝗯 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗻𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗗𝗦𝗪𝗗

Alayon sa gisagubang nga krisis karong panahona kansang grabe ang apekto sa mga kaigsuonang nanarbaho pinaagi sa pagmaneho, mitunol and Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office (FO) X ug family food packs (FFPs) ug tres mil ka pesos nga ayuda ngadto sa 1,202 ka mga motorcab drivers sa Oroquieta City, Misamis Occidental.Isip continue reading : 𝟭, 𝟮𝟬𝟮 𝗸𝗮 𝗺𝗴𝗮 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿𝗰𝗮𝗯 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗻𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗗𝗦𝗪𝗗