The following article is written by a KALAHI-CIDSS PAMANA community volunteer regarding the program’s impact in her municipality – Kauswagan, Lanao del Norte. Kauswagan has been affected by internal armed conflicts in the past years and has brought socio-economic fracture to its residents.

 

KALAHI-CIDSS PAMANA: Tabang sa pagkaplag sa malahutayong kalinaw

Matag indibidwal ana-ay tumong og pangandoy sa kinabuhi – usa niini mao ang magmalinawon ug magmalamboon ang pamuyo. Apan dili malikayan nga uban niini ang kalisod og pagsulay nga maagi-an sa atong mga kinabuhing madagaya-on. Apan, bisan pa sa kalisod, padayon nga naningkamot ug nag-barog aron lang makab-ot ang pangandoy og kaluwasan sa kalisod sa kinabuhi. Ug sa among pagpaningkamot, anaay mga giya nga gihatag sa Ginoo aron motabang ug andam mo sakripisyo kanamo. Ang usa niini mao ang ahensiya sa gobyerno – ang DSWD uban sa ilang proyekto nga mao ang KALAHI-CIDSS PAMANA.

Ang PAMANA usa ka tulay nga malungtaron sa pagserbisyo sa mga katawhan, sa paghatag og mga proyekto sa mga kabus og timawa aron lang maka-baton ang kalinaw og kalambu-an sa kinatibuk-ang komunidad. Usa sa mga tabang nga ilang nahatag kanamo sa among barangay mao ang kongkreto nga agi-anan sa tubig, para dili kini mo-awas sa mga kabalayan, aron dili na kami mapuwerhisyo sa panahon sa ting-ulan.

Ang PAMANA usa ka hinagiban sa gobyerno nga nagtabang sa katawhan nga malinawon sa pagpaka-buhi nga hamogaway. Ang ika-duha nilang gihatag nga proyekto dinhi sa amo sa Bagumbayan mao ang limpiyo nga patubig. Ang tubig maoy usa ka pinaka-importante sa pagpakabuhi ning atong kalibutan.

Ang ika-tulo nga proyekto sa PAMANA dinhi sa among lugar mao ang insaktong kadalanan, aron dili na kami maglisod-lisod sa paglakaw panahon sa makusog nga ting-ulan. Ug mamahimo nang hapsay ang among paglakaw ug pagbiyahe.

Ang PAMANA usab nagapahigayun sa pagmatoto ug pagbansay bansay sa mga boluntaryong mga miyembro, aron makat-unan namo kung gi-unsa ug unsa ang pamaaagi sa mga proyekto sa dili pa ipatigayon ug aprubahan sa mga kadagko-an sa rehiyonal nga buhatan hangtud sa ka-ulohan sa ahensiya sa Department of Social Welfare and Development.

Ang PAMANA usa ka instrumentong gihatag sa Ginoo nga kami nga mga katawhan madungog ang among mga mulo ug pangandoy sa among tagsa-tagsa ka mga banay.

Ang maong programa naghatag ug kalig-on og kusog sa matag usa kanato nga magtinabangay isip mga igsoon. Ug sa among panaghi-usa, kami nakabaton ug kalinaw sulod sa panimalay og kalinaw sa tibuok komunidad, hapsay nga pamuyo ug abundang kinabuhi.

Sa dakong tabang sa ahensiya sa gobyerno nga mao ang DSWD, kami natabangan nga makab-ot ang among mga pangandoy nga matagaan ug maayong edukasyon ug kaugmaon ang among mga anak.

Daghan salamat sa kang Presidente Pnoy nga nag-gahin ug pundo alang sa mga proyekto alang sa mga katawhan ug salamat usab sa DSWD nga mao ang gitahasan sa pagtabang ngadto sa katawhan ug sa ingon matagaan ug mga proyekto ang mga kabaranggayan.

Daghanh salamat usab sa mga taong nagtabang kanamo sa pag-implementar sa PAMANA, sa ilang kakugi ug paghago sa pagserbisyo ug pagtabang sa katawhan.

Written by Jeanne C. Membrele, KALAHI-CIDSS PAMANA Volunteer, Kauswagan, Lanao del Norte