Tag Archive | "Social Amelioration Program"

DSWD launches uSAPtayo website to receive SAP-related grievances


The public can now register online their grievances on the Social Amelioration Program (SAP) and expect timely and appropriate responses from the Department of Social Welfare and Development (DSWD) as the Agency launched today, August 13, the uSAPtayo website.

The uSAPtayo website provides an online platform to enable the public to ask questions and submit their grievances on the implementation of the SAP. It is in response to common complaints and concerns of the public on the program, such as the ineligibility of other beneficiaries, violations on the distribution process, and delay in the distribution of the aid, among others.

During the SAP implementation, DSWD has been receiving queries and complaints on the program through its hotlines, social media accounts, and other channels, indicating a need for a more efficient process in handling grievances and other forms of feedback on SAP. With technical support from the World Bank, Australian Embassy, and the Japan-World Bank Disaster Risk Management Program, DSWD is continuously improving its institutional service delivery mechanisms to be more responsive to the public’s needs and sentiments through the development of the uSAPtayo website.

In four easy steps, the public can transmit their grievances: one, visit www.usaptayo.dswd.gov.ph; two, click makipag-usap; three, fill out the information and upload supporting documents or proof; and four, click submit.

The uSAPtayo website is accessible 24/7. Any grievance received either through online registration or call center is encoded in the portal and a unique reference number is generated which can be used to follow-up and track progress of the filed complaints.

Grievance officers process each and every grievance received through the portal for speedy disposal within three (3) days except for complex grievances which may have to be referred to other concerned Offices or authorities.

uSAPtayo is an initiative of the DSWD to improve grievance handling and resolution. All personal information received will be used solely to address and resolve the SAP issues or grievances.

For more information about uSAPtayo, the public may visit DSWD Field Offices or send an email to sapgrievances@dswd.gov.ph or usaptayo@dswd.gov.ph. Aside from the uSAPtayo website, the public can also ask questions and provide feedback through DSWD’s hotlines: 0947-482-2864, 0916-247-1194 and 0932-933-3251. The public may also send text messages to 0918-912-2813 or visit DSWD’s Facebook and Twitter accounts, @dswdserves. ###

[FILIPINO VERSION]

DSWD, inilunsad ang uSAPtayo website para sa mga reklamo sa SAP

Maaari nang magpadala online ang publiko ng mga katanungan o hinaing kaugnay ng Social Amelioration Program (SAP) at mabilis na makatanggap ng napapanahon at naaangkop na tugon mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) matapos ilunsad ng Ahensya ang uSAPtayo website, ngayong araw, Agosto 13.

Ang uSAPtayo website ay nagbibigay ng isang online platform kung saan ang publiko ay maaaring magpadala ng katanungan at magsumite ng mga hinaing hinggil sa pagpapatupad ng SAP. Ito ay bilang tugon sa mga karaniwang reklamo at alalahanin ng publiko ukol sa programa, tulad ng elihibilidad ng ibang mga benepisyaryo, paglabag sa proseso ng pamamahagi, at pagkaantala sa pagbibigay ng ayuda, bukod sa iba pa.

Sa pagpapatupad ng SAP, ang DSWD ay tumatanggap ng mga katanungan at reklamo hinggil sa programa sa pamamagitan ng hotline numbers, social media accounts, at iba pang mga channel nito na nagpapakita ng pangangailangan para sa isang mas mahusay na proseso sa paghawak ng mga hinaing at iba pang uri ng puna sa SAP. Sa tulong-teknikal ng World Bank, Australian Embassy, at Japan-World Bank Disaster Risk Program Program, ang DSWD, na pinapabuti ang mga mekanismo ng paghahatid ng serbisyo ng ahensiya upang masigurong natutugunan ang mga pangangailangan ng publiko.

Mayroon apat na madadaling hakbang upang makapagpadala ang publiko ng kanilang mga hinaing: una, bisitahin ang www.usaptayo.dswd.gov.ph; pangalawa, i-click ang makipag-usap; pangatlo, punan ang mga kinakailangang impormasyon at mag-upload ng mga kinakailangang dokumento o patunay; at pang-apat, i-click ang isumite.

Ang uSAPtayo website ay maaaring ma-access 24/7. Ang anumang hinaing na matatanggap sa pamamagitan ng online registration o call center ay ire-rehistro sa portal kung saan magtatakda ng isang unique reference number na maaaring magamit upang mag-follow-up at subaybayan ang isinumiteng katanungan o reklamo.

Ipo-proseso ng mga grievance officers ang bawat hinaing na matatanggap sa pamamagitan ng portal para sa mabilis na pagtugon sa loob ng tatlong (3) araw, maliban sa mga kumplikadong mga hinaing na kinakailangang isangguni sa iba pang mga opisina o awtoridad.

Ang uSAPtayo ay isang inisyatibo ng DSWD upang mapagbuti ang pagtanggap at pagsangguni sa mga reklamo at hinaing. Lahat ng mga personal na impormasyon na matatanggap ay gagamitin lamang upang matugunan at malutas ang mga isyu o hinaing kaugnay ng SAP.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa uSAPtayo, maaaring bisitahin ng publiko ang mga DSWD Field Offices o magpadala ng email sa sapgrievances@dswd.gov.ph o usaptayo@dswd.gov.ph. Bukod sa uSAPtayo website,  maaari ring magpadala ng katanungan at hinaing sa pamamagitan ng mga hotlines ng DSWD: 0947-482-2864, 0916-247-1194 at 0932-933-3251. Ang publiko ay maaari ring magpadala ng mga text message sa 0918-912-2813 o bisitahin ang mga accounts sa Facebook at Twitter ng DSWD, ang @dswdserves. ###

Posted in Featured, NewsComments (0)

DSWD warns public against fake social media pages, groups on SAP


The Department of Social Welfare and Development (DSWD) warned the public against social media pages and groups that are posting and sharing fake information regarding the Social Amelioration Program (SAP).

DSWD cautioned citizens that these pages and groups contain fake reports that aim to misinform the public or gather personal information which can be used by online scammers to perform theft.

Instead, the Department advised the public, especially the SAP beneficiaries, to check their sources of online information and engage only with legitimate sources such as official government websites and social media pages with verification check marks, including the official DSWD Facebook page (https://web.facebook.com/dswdserves).

Meanwhile, due to reports of phishing scams targeting SAP recipients, the Department also reminded SAP beneficiaries to avoid giving out their M-PIN, One-Time PIN (OTP), or other confidential information to people introducing themselves as personnel of financial service providers (FSPs) or DSWD.

The Department will continue to issue advisories to alert the public on the proliferation of fake news on SAP. #

Posted in Featured, NewsComments (0)

SAP beneficiaries thankful for cash subsidy


Beneficiaries of the emergency cash subsidy under the Social Amelioration Program (SAP) being implemented by the Department of Social Welfare and Development (DSWD) have expressed their gratitude to the government and frontline workers for delivering the aid to them during the implementation of the enhanced community quarantine (ECQ) due to the COVID-19 pandemic.

Marites Ambrea, a resident of Barangay Fortune in Marikina said the cash subsidy was a great help to her family as it provided for their essential needs.

“Malaki ang naitulong nito sa aking pamilya. Ipambibili ko ito ng bigas, gamot, gatas, at bitamina na itinuturing kong pinaka-esensyal ngayong panahon ng ECQ,” Marites said.

Meanwhile, Irene Sabong of Barangay Navotas West, Navotas City said the SAP cash assistance proves that the government is working to extend aid to those affected by the impacts of ECQ.

“Hindi matatapos ang aking pasasalamat sapagkat ito ay hindi lamang pera kundi tulong upang maitawid ang pang araw-araw naming buhay sa gitna ng ECQ na ito,” Irene added.

Annabelle Suyom, a beneficiary of the Pantawid Pamilya Pilipino Program (4Ps) in Manila, is also thankful for the cash aid that her family received as a top-up to their 4Ps grants. 4Ps households are among the target beneficiaries of SAP; the assistance served as a top-up amount added to their regular cash grants and rice allowance.

“Maraming salamat DSWD! Makakaasa po kayo na ang subsidiyang natanggap ng aming pamilya ay gagamitin namin sa dapat talaga nitong paggamitan. Ipambibili po namin ito ng pagkain at  mahahalagang gamot at kagamitan na kakailanganin sa kasagsagan ng pandemyang sakit na COVID-19,” she said.

Beneficiaries also took to social media to express their gratitude for receiving the aid. A netizen named Lorilla Mataganas thanked the government for the SAP and narrated how she used the money as capital for her sari-sari store business.

“Ginawa ko pong puhunan kasi po wala naman kaming ibang aasahan. Kaya pinuhunan ko na lang po. Kahit pa piso-piso lang ang tubo at least hindi po mauubos agad yung binigay ng DSWD na SAP. Maraming salamat po. Gobless,” she shared on Facebook.

Another netizen named Ariel Malaca said the cash assistance was a big help to him, a tricycle driver who lost his income during the ECQ, as well as to his mother. In return, he pledged that they would stay at home.

“Salamat po sa tulong ng gobyerno bilang tricycle driver na una nang naapektuhan ng COVID-19. Malakimg tulong po lalo na sa aking ina na nag-medication. Umasa po kayo na susunod kami sa pag-stay at home,” he remarked.

Netizen Jessie Villanueva thanked President Rodrigo R. Duterte and all those involved in the implementation of SAP, including the local government units (LGUs), for  delivering the cash assistance to families in need, while a netizen named Lyzeth Espinosa lauded the service provided by the Department.

“Salamat po nang taos puso sa serbisyo na ibinibigay ninyo sa aming lahat!” she posted.

Staying true to its mandate of assisting the poor, vulnerable, and disadvantaged and to its commitment of providing “serbisyong may malasakit,” DSWD continues to deliver the SAP emergency cash subsidy to low-income families assessed to be most affected by the imposition of community quarantine given their existing life situations or circumstances.

DSWD thanked the beneficiaries who have expressed their gratitude for the aid, emphasizing that hearing such help boost the the morale of not just the Department’s frontline workers, but also its partners in the LGUs and fellow national government agencies and inspire them to  continue working, amid the threat of the virus, to deliver the aid to Filipino families in need. ###

Posted in Featured, NewsComments (0)

A sparkle of hope in these trying times


Even with his face mask on, Dominador is visibly happy as he gestures a thumbs up after receiving his emergency subsidy under the Social Amelioration Program. 

For people trying to make ends meet, the implementation of the Enhanced Community Quarantine means that the rope got even shorter especially for “no work, no pay” workers like Dominador “Doming” Rindon from the coastal barangay of Tabucolan, Santa, Ilocos Sur.  But knowing that help will surely come to tide them over these trying times,  it is always well worth the wait.

“Thank you ta addakayon (Thanks that you finally arrived).” This was his way of greeting the group from the local government unit (LGU) and from the Department of Social Welfare and Development (DSWD) that conducted the payout of the emergency subsidy under the Social Amelioration Program (SAP) in his barangay. Dominador received P5,500.  

It has been a month since he received his last salary of P400 as a construction worker. His eldest, 19, had to stop schooling to work to help provide for the family. Dominador has four other children, all of whom he raises single-handedly as a solo father.

“Pagbayad ko ti nabulod ko diay dos mil, paggatangmi ti taraon diay tres mil, ken bareng adda mabati a lima gasot a pagtapalko diay atep ti balay mi (I will use the P2,000 to pay for my debt and the P3,000 for our food, and hopefully I can save P500 to fix our damaged roof),” he said when asked how the money he received will be used.  It seemed that he has budgeted his cash assistance long before he received it.  

“Nasakit dagiti ibagbaga ti dadduma nga agdepdependar kami laeng a marigrigat iti gobyerno. Saan nga agpayso deta. Nagaget kami ngem no choice kami ta stay at home konada met (It hurts when others say that poor families are dependent on the government. That is not true. We work hard, but we are left with no choice but to stay home for now),” he added.

To survive the quarantine days, he usually goes fishing so he can provide food on the table. At rare times when the net catches more, he sells some to his neighbors and earns P100. He said that he has been praying hard for the pandemic to finally end so that things would go back to normal, and he could get back to work.

“Saanko a maypeksa iti yamanko ti gobyerno iti panangtultulongda kadagiti pamilya kas kadakami ita a karigat unay ti biag (We can’t thank the government enough for helping families, like us, survive during these trying times),” he added.

Target beneficiaries of the SAP are low-income families or those on subsistence economy or workers in the informal economy, and with members belonging to the vulnerable sector, assessed to be the most affected by the ECQ given their existing life situations or circumstances. The LGUs and the DSWD are working overtime to fast track the payout and assure that the target beneficiaries benefit from the program and receive their subsidy immediately.

As soon as he received the cash aid, Dominador secured the money in his thin wallet and went straight to the nearest sari-sari store with a sparkle of hope that his family will have food on the table in the days ahead. ###

Posted in FeaturedComments (0)

Archives

Calendar

January 2022
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cuZm8xMC5kc3dkLmdvdi5waC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMy8wNS9pbmRleC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzEwLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEzLzA2L2Jhbm5lcl9mbzEwXzIucG5nPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cuZm8xMC5kc3dkLmdvdi5waDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzI8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRzX3JvdGF0ZTwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSBsaWdodGJsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzEwLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLnBuZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIEZlYXR1cmVkPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl9pZDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlZWRidXJuZXJfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZ29vZ2xlX2FuYWx5dGljczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWU8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gNTc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faW1hZ2Vfc2luZ2xlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19sb2dvPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzEwLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy1kc3dkbG9nb193cC5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Mjp7aTowO3M6NjQ6Imh0dHA6Ly93d3cuZm8xMC5kc3dkLmdvdi5waC93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzQtZmF2aWNvbi5wbmciO2k6MTtzOjY4OiJodHRwOi8vd3d3LmZvMTAuZHN3ZC5nb3YucGgvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8zLWRzd2Rsb2dvX3dwLnBuZyI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gVmlkZW88L2xpPjwvdWw+